Υπηρεσίες

 • Συμβουλευτική υιοθεσίας

  1 hr

  Δωρεάν

 • Online Συμβουλευτική

  1 hr

  €20

 • Πακέτο 5 μαθημάτων

  1 hr

  €25

 • Πακέτο 6 μαθημάτων για κουτάβια

  1 hr

  €25

 • Πακέτο ολοκληρωμένης βασικής εκπαίδευσης

  1 hr

  $20