ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WWW.MYNEWDOG.ORG

Το www.mynewdog.org είναι μια ιστοσελίδα ενημέρωσης με έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ, ΕΚΤΡΟΦΕΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥΣ. Το www.mynewdog.org δεν αντικαθιστά τον κτηνίατρο σας.

Η Συγκατάβαση Σας

Η χρήση του www.mynewdog.org από τους επισκέπτες/χρήστες συνεπάγεται την αποδοχή των παραγράφων Όροι και Προϋποθέσεις. Επισκεπτόμενοι το www.mynewdog.org, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του www.mynewdog.org και παρέχοντας πληροφορίες στο www.livingwithdogs.gr, συνεπάγεται την αποδοχή των παραγράφων αυτών. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τις παραγράφους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του www.mynewdog.org. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες δεν τους αποδέχονται πλήρως, μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε χρήση του www.mynewdog.org. Το www.mynewdog.org δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί τις παραγράφους Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών.

Το www.mynewdog.org δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές

Το περιεχόμενο του www.mynewdog.org, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στο www.mynewdog.org ("Περιεχόμενο") χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.

Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των ειδικευμένων κτηνιάτρων ή άλλου ειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου ή κάποιας πληροφορίας που διαβάσατε στο www.mynewdog.org.

Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε μια έκτακτη ιατρική ανάγκη, επικοινωνήστε άμεσα με τον κτηνίατρο σας. Το www.mynewdog.org δεν συστήνει και δεν προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στο www.mynewdog.org. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης του www.mynewdog.org βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το www.mynewdog.org, ή από το προσωπικό του www.mynewdog.org, ή από οποιονδήποτε εμφανίζεται στο www.mynewdog.org, αυτό γίνεται με αποκλειστικά δική του προσωπική ευθύνη.


Ευθύνη Επισκέπτη/Χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του www.mynewdog.org αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.mynewdog.org, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του website, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.mynewdog.org και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.mynewdog.org και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος website και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Χρήση Περιεχομένου

Το www.mynewdog.org σας εξουσιοδοτεί να δείτε ή να κατεβάσετε ένα και μόνο αντίγραφο του υλικού, αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση, εφόσον συμπεριληφθεί η ακόλουθη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων: MyNewDog © 2019 All Rights Reserved. Ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος ή και άλλες ενδείξεις ή δικαιώματα προέλευσης που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενο.

Οποιοιδήποτε ειδικοί κανονισμοί διέπουν τη χρήση λογισμικού και τη χρήση άλλων στοιχείων που μπορεί να περιέχονται στο www.mynewdog.org, δύνανται να βρίσκονται και σε άλλα σημεία του www.mynewdog.org και υπάγονται επίσης στους όρους και διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, με ειδικές αναφορές.

Το σύνολο του περιεχομένου του www.mynewdog.org αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του περιεχομένου παραμένουν στο www.mynewdog.org ή τους συντάκτες αυτού. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κ.λ.π. Ο/οι δικαιούχος/οι έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή την παρουσία του www.mynewdog.org, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του www.mynewdog.org  και των συντακτών του.

Στην περίπτωση παραβίασης των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, η άδεια χρήσης του περιεχομένου τερματίζεται αυτόματα και υποχρεούστε άμεσα να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου ή τμήματος αυτού έχετε κατεβάσει ή εκτυπώσει.

Περιορισμός Ευθύνης του www.mynewdog.org και των Συντακτών του

Επισημαίνεται ότι η χρήση της www.mynewdog.org και του περιεχομένου του www.mynewdog.org γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Η χρήση του www.mynewdog.org συνεπάγεται την χρήση ενός μέσου (Διαδίκτυο) το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου του www.mynewdog.org, των συντακτών και των συνεργατών του. Συνεπώς το www.mynewdog.org δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με το www.mynewdog.org. Το www.mynewdog.org δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το www.mynewdog.org δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό website ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλου επιζήμιου κώδικα.

Το περιεχόμενο του www.livingwithdogs.gr παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. ΤΟ WWW.MYNEWDOG.ORG, ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΑΠΟΚΥΡΡΗΣΟΝΤΑΙ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΜΕΣΗΣ Ή ΥΠΑΙΝΙΣΣΟΜΕΝΗΣ, ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΗΣ Ή ΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΧΩΣ ΟΜΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΑΙΝΙΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Το www.mynewdog.org, οι συντάκτες και οι συνεργάτες του καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το έργο τους να είναι αξιόπιστο, ακριβές, πλήρες, έγκυρο, ορθό και επίκαιρο. Παρ' όλες όμως τις ενέργειες και προσπάθειες τους, και χωρίς να περιορίζουν τα προαναφερθέντα, δεν αντιπροσωπεύουν και δεν εγγυώνται για την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα, εγκυρότητα, ορθότητα, ή την επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, των κειμένων, των γραφικών, των υπερσυνδέσμων, ή των επικοινωνιών που παρέχονται από ή δια μέσου του www.mynewdog.org.

Το www.mynewdog.org, οι συντάκτες του, οι συνεργάτες του ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στην www.mynewdog.org δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε βλάβες (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, συμπτωματικές ή συμπερασματικές ζημίες, τραυματισμούς ή αδικαιολόγητο θάνατο, απώλεια κερδών ή ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα απώλειας δεδομένων ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του www.mynewdog.org ή του περιεχομένου, είτε βασίζεται σε εγγύηση, συμβόλαιο, βλάβη ή σε άλλη νομική θεωρία, και είτε, ή όχι, το www.mynewdog.org, οι συντάκτες του, οι προμηθευτές του ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στο www.mynewdog.org, έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων βλαβών. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το www.mynewdog.org.

Το www.mynewdog.org, οι συντάκτες του, οι συνεργάτες του ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στην www.mynewdog.org δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου που μπορεί να προκλήθηκε από την χρήση ή την λανθασμένη χρήση του www.mynewdog.org ή του περιεχομένου. Οποιεσδήποτε ασφαλιστικές απαιτήσεις προκύπτουν σχετικά με τη χρήση του www.mynewdog.org, ή οποιουδήποτε περιεχομένου πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία που συνέβη το γεγονός. Οι νομικές αποκαταστάσεις κάτω από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης είναι αποκλειστικές και περιορίζονται σε αυτούς ακριβώς που παρέχονται από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης.

Διαφημίσεις, Αναζητήσεις και Συνδέσεις (Links) με Άλλες Ιστοσελίδες

Το www.livingwithdogs.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγετε, να επιτρέπει στους διαφημιζόμενους του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών. Σε καμία περίπτωση το www.livingwithdogs.gr δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων.

Το www.mynewdog.org δεν ευθύνεται για το περιεχομένου τρίτων websites, websites που είναι μέσα σε frame του www.mynewdog.org, websites που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του www.mynewdog.org, είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών (και όχι στους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης του www.mynewdog.org). Το www.mynewdog.org δεν δεσμεύεται για κανένα διαφημιζόμενο προϊόν στην ιστοσελίδα του www.mynewdog.org.

Αποζημιώσεις

Αποδέχεστε να υπερασπίσετε και να διασφαλίσετε το www.mynewdog.org, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους συντάκτες και τους συνεργάτες, από κάθε κατηγορία, ενέργεια ή απαίτηση, ευθύνες και διακανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, των εύλογων νόμιμων και λογιστικών εξόδων που απορρέουν ή υπολογίζεται ότι απορρέουν από την παραβίαση αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης.

Γενικοί Όροι

Το www.mynewdog.org εδρεύει στην Πάτρα, Ελλάδα. Το www.mynewdog.org δεν ισχυρίζεται ότι το Περιεχόμενο είναι κατάλληλο ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός Ελλάδας. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για κάποιες χώρες ή άτομα. Η πρόσβαση στο www.mynewdog.org από χώρα εκτός Ελλάδας, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του www.mynewdog.org, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.mynewdog.org και του επισκέπτη/χρήστη του www.mynewdog.org και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αποδέχεστε ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε φιλονικία με το www.livingwithdogs.gr, ή με οποιονδήποτε τρόπο σχέση με την χρήση αυτού, έχουν τα Ελληνικά δικαστήρια όσον αφορά οποιαδήποτε φιλονικία συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε απαιτήσεων εμπλέκουν το www.mynewdog.org, τους συντάκτες του, τις θυγατρικές του, τους υπαλλήλους του, τους συνεργάτες του, την διοίκησή του, τους παροχείς τηλεπικοινωνιών και περιεχομένου του.

Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από τους Ελληνικούς νόμους. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτών αποδειχθεί άκυρο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Εγράψου για να λαμβάνεις στο email σου άρθρα, προσφορές και το δωρεάν ebook!